ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองกันจอ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ประสิทธิ์ ชมภูเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ปทิตตา นันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]