ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเจ้าทุ่ง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 พัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ชุดาภา ไชยปัญญา ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พัทธนันท์ วรโพด สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]