ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านอาลัย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สมชวน รายระยับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วรภัทร นันทา ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วรภัทร นันทา สารบรรณ รร.
2 สมชวน รายระยับ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]