ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 อรชร สุนีพัฒน์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ สารบรรณ รร.
2 อรชร สุนีพัฒน์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]