ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านพันลำ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ละม้าย เเก้วเเดง ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วิไรลักษณ์ แก้วเเดง สารบรรณ รร.
2 ละม้าย เเก้วเเดง สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]