ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 มาลัยพร บุญเสนอ สารบรรณ รร.
2 ทักษิณ ภูบัวเพชร สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]