ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนนสว่าง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 พัชระ วงค์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ประสิทธิ์ โสภากุ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 จุฬารัตน์ ถีระแก้ว สารบรรณ รร.
2 ประสิทธิ์ โสภากุ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]