ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหัวเหล่า
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 จีรัฏติกรณ์ คนขยัน ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 นีรนุช นัยนิตย์ สารบรรณ รร.
2 จีรัฏติกรณ์ คนขยัน สารบรรณ รร.
3 ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]