ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กาญจนา จันทร์โสภา ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 กาญจนา จันทร์โสภา สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]