ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเปือยประชาสามัคคี
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จิตนภา บุญศรี ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ชาริณี ศรีคราม สารบรรณ รร.
2 จิตนภา บุญศรี -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]