ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนนเพ็ก
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อภิวัฒน์ แถวพันธ์ สารบรรณ รร.
2 ณัฐภัทร สุภารัตน์ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]