ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านกระถุน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 รัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน สารบรรณ รร.
2 พรพิมล ช้างขำ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]