ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านตำแยหนองเม็ก
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สุภมาศ ศรวิชัย -
2 นายอดิศร สังข์แก้ว -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]