ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านก้อนเส้า
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อัจฉรา บัวแย้ม สารบรรณ รร.
2 สีวรา บึงไกร สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]