ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านลุมภู
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดาราวรรณ นาวงศ์ ครู
2 น้องปู ศรีโพนดวน ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ศศิกานดา ผาแก้ว สารบรรณ รร.
2 ดาราวรรณ นาวงศ์ -
3 น้องปู ศรีโพนดวน -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]