ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ปิยะนุช อนุพันธ์ ครู
3 นุชจรี อินจำปา ครู
4 สมจิตร สุขอ้วน ครู
5 สุดา เขียวอ่อน ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ขวัญดาว เงานอ สารบรรณ รร.
2 ศิลปชัย นันตโลหิต สารบรรณ รร.
3 ปิยะนุช อนุพันธ์ -
4 นุชจรี อินจำปา สารบรรณ รร.
5 สุดา เขียวอ่อน -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]