ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองอีกว่าง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 โชติกา อุ่นจิตร ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 โชติกา อุ่นจิตร สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]