ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองโพธิ์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นิคม สิงห์ชะฎา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สุภาภรณ์ ศิริดำ ครู
3 พรธิรา อินทร์สำราญ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 นิคม สิงห์ชะฎา สารบรรณ รร.
2 สุภาภรณ์ ศิริดำ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]