วันที่ เรื่อง กลุ่ม รับแล้ว
23
ส.ค.
62
โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก "สังคมหัวแข้ง ปี 4/2562" ส่งเสริม 50/258
23
ส.ค.
62
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จากงบค่าเช่า Inter net ในการจัดสรร ครั้งที่ 1/2562 การเงิน 84/258
23
ส.ค.
62
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 871 การเงิน 1/9
23
ส.ค.
62
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 910 การเงิน 1/1
22
ส.ค.
62
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ บุคคล 1/1
22
ส.ค.
62
การแต่งตั้งผู็รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคคล 1/1
22
ส.ค.
62
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 อำนวยการ 212/258
22
ส.ค.
62
ขอความร่วมมือในการจัดงานเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นิเทศ 3/6
22
ส.ค.
62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย) นิเทศ 37/41
21
ส.ค.
62
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เ บุคคล 225/258
21
ส.ค.
62
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย นิเทศ 175/258
21
ส.ค.
62
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ส่งเสริม 177/258
21
ส.ค.
62
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคล 11/12
21
ส.ค.
62
แจ้งเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคคล 4/5
21
ส.ค.
62
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring นิเทศ 60/63
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>