ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
กันยายน
จันทร์
2
กันยายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือก ตามโครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
3
กันยายน
 » เวลา 05.00-17.00 น. 2-5 ก.ย.62 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษทั่วประเทศ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พุธ
4
กันยายน
 » เวลา 05.00-17.00 น. 2-5 ก.ย.62 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษทั่วประเทศ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พฤหัสบดี
5
กันยายน
 » เวลา 05.00-17.00 น. 2-5 ก.ย.62 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษทั่วประเทศ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศุกร์
6
กันยายน
 » เวลา 09.00-20.00 น. งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
7
กันยายน
อาทิตย์
8
กันยายน
จันทร์
9
กันยายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
10
กันยายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
พุธ
11
กันยายน
 » เวลา 11.00-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 11.00-13.00 น. ร่วมทำบุญตามโครงการงดเหล้า งดบุหรี่ และทำบุญ 9 วัด เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้าน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
12
กันยายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ร่วมพิธีเปิดงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
13
กันยายน
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งืที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 10.00-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (เขตพื้นที่) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
14
กันยายน
อาทิตย์
15
กันยายน
จันทร์
16
กันยายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. 16- 18 กันยายน 2562 ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง 09.00 น.โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง/โรงเรียนบ้านโพนแดง/โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง/โรงเรียนบ้านเสือบอง
อังคาร
17
กันยายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. 16-18 กันยายน ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่่ง โรงเรียนบ้านดอนกลาง/โรงเรียนบ้านหนองสวง/โรงเรียนบ้านบก/โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
พุธ
18
กันยายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและเป็นประธานรับมอบสระว่ายน้ำโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ
 » เวลา 18.00-19.30 น. ร่วมงานกตเวทิตาจิตตุ้มโฮมน้องพี่ศรีลำดวน โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
19
กันยายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร จิตอาสา 904 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ห้องประชุม 5203 ตึก 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศุกร์
20
กันยายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสพป.สระบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านคูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมือง
เสาร์
21
กันยายน
อาทิตย์
22
กันยายน
จันทร์
23
กันยายน
อังคาร
24
กันยายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ระดับจังหวัด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ระดับจังหวัด)
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
25
กันยายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9
พฤหัสบดี
26
กันยายน
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาองค์กร (กลุ่มอำนวยการ) พิศมัยรีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
27
กันยายน
 » เวลา 09.00-15.00 น. วิทยากรการประชุมพัฒนาองค์กร (กลุ่มอำนวยการ) พิศมัยรีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
เสาร์
28
กันยายน
อาทิตย์
29
กันยายน
 » เวลา 17.30-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการข้าราชการครู ปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
30
กันยายน