ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
กันยายน
เสาร์
2
กันยายน
อาทิตย์
3
กันยายน
จันทร์
4
กันยายน
อังคาร
5
กันยายน
พุธ
6
กันยายน
พฤหัสบดี
7
กันยายน
ศุกร์
8
กันยายน
เสาร์
9
กันยายน
อาทิตย์
10
กันยายน
จันทร์
11
กันยายน
อังคาร
12
กันยายน
พุธ
13
กันยายน
พฤหัสบดี
14
กันยายน
ศุกร์
15
กันยายน
เสาร์
16
กันยายน
อาทิตย์
17
กันยายน
จันทร์
18
กันยายน
อังคาร
19
กันยายน
พุธ
20
กันยายน
พฤหัสบดี
21
กันยายน
ศุกร์
22
กันยายน
เสาร์
23
กันยายน
อาทิตย์
24
กันยายน
จันทร์
25
กันยายน
อังคาร
26
กันยายน
พุธ
27
กันยายน
พฤหัสบดี
28
กันยายน
ศุกร์
29
กันยายน
เสาร์
30
กันยายน