ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
สิงหาคม
ศุกร์
2
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณ ชุดปกติขาว ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
3
สิงหาคม
อาทิตย์
4
สิงหาคม
จันทร์
5
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 /2562 ณ ห้องประขุมโรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลูกเสือเพื่อบูชาพระคุณแม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ (มอบรองฯ รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล)
อังคาร
6
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุม ก.ต.ป.น./ประธาน CEO/และผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (13 โรง) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-14.00 น. โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ขอพบท่านผอ.เขต
พุธ
7
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-10.00 น. ร่วมงานไถ่ชีวิตโคกระบือ โรงเชือดฟาติมา ชุมชนหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ระดับชาติ)
 » เวลา 13.00-13.30 น. ผอ.ปุณิกา ธรรมนูญ โรงเรียนบ้านโพนงามและคณะ ขอพบผอ.เขต ห้องบุษราคัม
พฤหัสบดี
8
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.30-12.00 น. ร่วมทำบุญตามโครงการงดเหล้า งดบุหรี่ และทำบุญ 9 วัด เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
9
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
10
สิงหาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. 10-25 สิงหาคม 2562 เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 3/62
อาทิตย์
11
สิงหาคม
จันทร์
12
สิงหาคม
อังคาร
13
สิงหาคม
พุธ
14
สิงหาคม
พฤหัสบดี
15
สิงหาคม
ศุกร์
16
สิงหาคม
เสาร์
17
สิงหาคม
อาทิตย์
18
สิงหาคม
จันทร์
19
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-19.00 น. เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ (การแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบปกติขาว)
อังคาร
20
สิงหาคม
พุธ
21
สิงหาคม
พฤหัสบดี
22
สิงหาคม
ศุกร์
23
สิงหาคม
เสาร์
24
สิงหาคม
อาทิตย์
25
สิงหาคม
จันทร์
26
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ระดับจังหวัด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.30-16.30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ admind สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
27
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 (รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี) ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-12.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 17.00-20.00 น. ร่วมกิจกรรมรวมพลคนกล้าดียกกำลัง 3 (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) และทำทันที ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ (เกาะกลางน้ำ)
พุธ
28
สิงหาคม
พฤหัสบดี
29
สิงหาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (มอบรองฯ สุเทพ ศรบุญทอง)
 » เวลา 10.30-13.00 น. ร่วมทำบุญตามโครงการงดเหล้า งดบุหรี่ และทำบุญ 9 วัด เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
30
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่admind ทุกเขตพื้นที่ในภาคอีสาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษ 2562 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 18.00-19.30 น. ร่วมงานผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองทุกโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
31
สิงหาคม