ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พุธ
1
กรกฎาคม
 » เวลา 07.30-08.00 น. ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมเปิดภาคเรียนที่1/2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ร่วมประชุมหารือและมอบภารกิจจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง
พฤหัสบดี
2
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านหนองหวาย ณ โรงเรียนบ้่านหนองหวาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
3
กรกฎาคม
 » เวลา 05.00-13.00 น. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานมงคลสมรส บุตรสาวนายสว่าง กาลพัฒน์ ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
4
กรกฎาคม
 » เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ด้านจัดการระบบอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
5
กรกฎาคม
จันทร์
6
กรกฎาคม
อังคาร
7
กรกฎาคม
พุธ
8
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
9
กรกฎาคม
ศุกร์
10
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
เสาร์
11
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานพิธีเปิดการประุชมเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
12
กรกฎาคม
จันทร์
13
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี
อังคาร
14
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
15
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-09.30 น. เครือข่าย CEO น้ำเกลี้ยง ขอพบ
 » เวลา 13.00-14.30 น. ประธานเปิดงานและมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ณ โรงเรียนบ้านละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
16
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
ศุกร์
17
กรกฎาคม
 » เวลา 09.30-10.30 น. กลุ่มการเงินนัดหมายหารือ
 » เวลา 13.00-14.00 น. ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO เมืองหลวงพ่อโต และพระธาตุเรืองรอง ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.30-16.30 น. ประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ CEO พยุห์ ณ โรงเรียนพยุห์วิทยา
เสาร์
18
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (มอบรองฯ รุ่งอรุณ)
อาทิตย์
19
กรกฎาคม
จันทร์
20
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
21
กรกฎาคม
 » เวลา 07.00-08.30 น. ร่วมโครงการ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2563 ณ สำนักงาน จังหวัดสกสค.ศรีสะเกษ
พุธ
22
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรฯ CEO น้ำเกลี้ยง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
23
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
ศุกร์
24
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มCEO ทักษิณกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-14.30 น. ประธานประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนแกด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-15.00 น. ปฐมนิเทศครูผูู้ช่วย สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (สพฐ2563) ณ ห้องพลอยชมพู
เสาร์
25
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2563
อาทิตย์
26
กรกฎาคม
จันทร์
27
กรกฎาคม
อังคาร
28
กรกฎาคม
 » เวลา 10.30-12.00 น. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
29
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงป.2563 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. การคัดเลือกครูผู่้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม สนง. สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
30
กรกฎาคม
ศุกร์
31
กรกฎาคม