ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
จันทร์
1
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-11.00 น. ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 สนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
2
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ร่วมเป็นเกียรติประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม.28
พุธ
3
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-16.00 น. วันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 3 ก.ค.14.00 น.) ร่วมพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผอ.สถานศึกษาและรับฟังบรรยายพิเศษ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จ.อุบลฯ
พฤหัสบดี
4
กรกฎาคม
ศุกร์
5
กรกฎาคม
เสาร์
6
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (มอบรองฯ รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล)
อาทิตย์
7
กรกฎาคม
จันทร์
8
กรกฎาคม
 » เวลา 10.30-16.00 น. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการอุบลฯ
อังคาร
9
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-13.30 น. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
10
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
11
กรกฎาคม
ศุกร์
12
กรกฎาคม
 » เวลา 07.00-10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2562 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-13.00 น. ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ณ ห้องประชุมมรกต
เสาร์
13
กรกฎาคม
อาทิตย์
14
กรกฎาคม
จันทร์
15
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมมอบนโยบายสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (โดยเลขาธิการ กพฐ.ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
อังคาร
16
กรกฎาคม
พุธ
17
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
18
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมเขตตรวจราชการที่ 14 ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
 » เวลา 14.00-16.30 น. ประชุมประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
19
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานเปิดค่าย สสวท.(โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ) โรงแรมแกลลอรีดีไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
20
กรกฎาคม
อาทิตย์
21
กรกฎาคม
จันทร์
22
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านอีต้อม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ(มอบรองฯรุ่งอรุณ)
 » เวลา 12.00-15.00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กฯ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (มอบรองฯรุ่งอรุณ)
 » เวลา 15.00-17.30 น. ร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟ ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬานครลำดวน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ(มอบรองฯ รุ่งอรุณ)
อังคาร
23
กรกฎาคม
พุธ
24
กรกฎาคม
พฤหัสบดี
25
กรกฎาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5
 » เวลา 09.30-11.30 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
26
กรกฎาคม
 » เวลา 10.00-13.30 น. ร่วมเป็นประธานกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี อ.พยุห์
เสาร์
27
กรกฎาคม
อาทิตย์
28
กรกฎาคม
จันทร์
29
กรกฎาคม
อังคาร
30
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. เยี่ยมให้กำลังใจสนามแข่งขันกีฬานักเรียนคัดเลือกตัวแทน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562/ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนดำรงราชานุสรณ์ อำเภอ
พุธ
31
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมประธานกลุ่ม CEO และประธานศูนย์สาระการเรียนรู้จังหวัด (ระดับเขตพื้นที่) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 12.00-16.30 น. ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อ.เมือง