ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ โรงแรมศรีลำดวน (มอบรองฯรุ่งอรุณ)
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 18.30-20.00 น. ร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย-หญิง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย
จันทร์
2
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนบ้านแฮหนามแทง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อังคาร
3
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดอบรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
4
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
พฤหัสบดี
5
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนบ้านหนองซอน (ขยายโอกาส) อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (เขต 3)
 » เวลา 13.00-17.00 น. โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ิอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์
ศุกร์
6
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนบ้านหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (สพม.เขต 25)
 » เวลา 08.30-16.30 น. ต้อนรับเลขาธิการ กพฐ. ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร (มอบนโยบายและแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ศรีสะเกษ) หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
7
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. สรุปผลการประเมิน
อาทิตย์
8
กรกฎาคม
 » เวลา 08.00-15.00 น. สรุปผลการประเมิน
จันทร์
9
กรกฎาคม
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
10
กรกฎาคม
 » เวลา 10.00-16.30 น. ประธานประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
11
กรกฎาคม
 » เวลา 08.30-13.30 น. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 12.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมมรกต
พฤหัสบดี
12
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตำบลบ่อแก้ว ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฯ ณ ห้องประชุมบัวแสบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 » เวลา 11.00-11.30 น. นัดพบโรงเรียนบ้านขุมคำวิทยาฯ
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
13
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ ๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-16.30 น. ประธานเปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
14
กรกฎาคม
อาทิตย์
15
กรกฎาคม
จันทร์
16
กรกฎาคม
อังคาร
17
กรกฎาคม
พุธ
18
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ (แต่งกายชุดปกติขาวเต็มยศ) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-16.30 น. ประชุมเตรียมการติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
19
กรกฎาคม
 » เวลา 07.00-10.00 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ศรีสะเกษเกมส์" (กีฬาปันจักสีลัต) ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมวิทยาเขต สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 5203 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศุกร์
20
กรกฎาคม
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอำลาชีวิตราชการผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องอาหารโรงแรมมิตรภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
เสาร์
21
กรกฎาคม
อาทิตย์
22
กรกฎาคม
จันทร์
23
กรกฎาคม
 » เวลา 07.00-20.00 น. ร่วมต้อนรับรมว.กระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนปทุมพิทยากร จังหวัดอุบล/โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์/โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา/โรงเรยนภูมิซรอลวิทยา
อังคาร
24
กรกฎาคม
 » เวลา 07.00-12.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าและเปิดป้ายอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ (หลังใหม่) ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ หลังใหม่
พุธ
25
กรกฎาคม
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-17.00 น. พิจารณาจัดสรรอัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูคืนถิ่นฯ ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
26
กรกฎาคม
ศุกร์
27
กรกฎาคม
เสาร์
28
กรกฎาคม
อาทิตย์
29
กรกฎาคม
จันทร์
30
กรกฎาคม
อังคาร
31
กรกฎาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ) มอบรองฯรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
 » เวลา 09.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2561 ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานรับมอบเครื่องกรองน้ำจากมูลนิธิพัฒนาชีวิต ณ โรงเรียนบ้านคูซอด (มอบรองโชติ บุญทน)
 » เวลา 10.30-13.00 น. เป็นประธาานและบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโมสาด โรงแรมแกลเลอรี่ จังหวัดศรีสะเกษ (มอบรองฯสุเทพ ศรบุญทอง)