ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมประธานกลุ่ม CEO ณ ห้องพลอยชมพู
เสาร์
2
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประธานเปิดอบรมสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
3
มิถุนายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมปฏิรูปการศึกษา เรื่อง"สานพลังการศึกษา เพื่อการปฎิรูปประเทศ" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จันทร์
4
มิถุนายน
 » เวลา 08.00-20.00 น. ประชุมปฏิรูปการศึกษา เรื่อง"สานพลังการศึกษา เพื่อการปฎิรูปประเทศ" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
อังคาร
5
มิถุนายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานเปิดการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
6
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-13.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านสบาย อำเภอน้ำเกลี้ยง
 » เวลา 14.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการรับย้ายบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งครู 38ค (2) ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
7
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 15.00-17.00 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพ นายพีระพงษ์ จำลองพันธ์ ณ วัดกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
ศุกร์
8
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมและมอบนโบายข้าราขกสรครูและบุคลากรทางการศึกษาCEO มิตรภาพกันทรารมย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอกันทรารมย์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมตรวจรับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
 » เวลา 11.30-13.00 น. ประชุมผ่านระบบ Conference การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมสัมมนาและมอบนโยบายข้าราชการครูฯCEO บูรพาโนนคูณ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 15.00-17.30 น. ประชุมคณะลูกจ้างประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องมรกต
เสาร์
9
มิถุนายน
อาทิตย์
10
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-17.00 น. ประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (สวมเสื้อตามโครงการที่แจก)
จันทร์
11
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
12
มิถุนายน
พุธ
13
มิถุนายน
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
14
มิถุนายน
 » เวลา 14.30-15.30 น. ประชุมลูกจ้างประจำ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
15
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-09.30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.จันทบุรี เขต 1 ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมและมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO เมืองศรีลำดวน ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
16
มิถุนายน
อาทิตย์
17
มิถุนายน
จันทร์
18
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง ณ บ้านสวนคุณตากอร์ฟ อำเภอวารินฯ จ.อุบลฯ
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมการจัดเตรียมงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร ข้าราชการครู และลูกจ้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
อังคาร
19
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ต้อนรับคณะติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ ห้องมรกต
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมเตรียมการทอดผ้าป่า และขึ้นอาคารหลังใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
พุธ
20
มิถุนายน
 » เวลา 09.30-15.30 น. ประชุมพิจารณาองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ณ ห้องประชุมฤทธา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ณ ห้องประชุมฤทธา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
21
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-19.00 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังใหม่ ณ บริเวณอาคารหลังใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ต้อนรับกองผ้าป่าจากสายต่างๆ และเวลา 19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์)
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ศุกร์
22
มิถุนายน
 » เวลา 07.00-13.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารหลังใหม่ ถวายภัตตาหารเช้า และทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ บริเวณอาคารหลังใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
23
มิถุนายน
อาทิตย์
24
มิถุนายน
จันทร์
25
มิถุนายน
 » เวลา 08.30-15.30 น. สพฐ.ประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนระดับประเทศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินย้ายผู้บริหารสถาน ห้องประชุมฤทธา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-14.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ มั่นคูณโฮมสเตย์ บ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์
อังคาร
26
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. มอบนโยบายแก่ครูอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประธานประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
27
มิถุนายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานรับมอบเครื่องกรองน้ำจากมูลนิธิพัฒนาชีวิต ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561 ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
28
มิถุนายน
 » เวลา 08.00-13.00 น. ประธานเปิดป้ายโรงเรียนศิล5และพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
29
มิถุนายน
เสาร์
30
มิถุนายน