ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันที่ ภารกิจประจำวัน
เสาร์
1
พฤษภาคม
อาทิตย์
2
พฤษภาคม
จันทร์
3
พฤษภาคม
อังคาร
4
พฤษภาคม
พุธ
5
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมจัดลำดับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
6
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษด้วยระบบทางไกล(Application ZOOM)
ศุกร์
7
พฤษภาคม
เสาร์
8
พฤษภาคม
อาทิตย์
9
พฤษภาคม
จันทร์
10
พฤษภาคม
อังคาร
11
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผู้อำนวยการสพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ video conference
พุธ
12
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
13
พฤษภาคม
ศุกร์
14
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ กศจ.ศรีสะเกษ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
15
พฤษภาคม
อาทิตย์
16
พฤษภาคม
จันทร์
17
พฤษภาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโควิดฯ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกศ
อังคาร
18
พฤษภาคม
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมคณะทำงานวาระจังหวัดศรีสะกษ วาระพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีวะเกษ
พุธ
19
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
20
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้ประสงค์ขอย้ายในสพป.ศก.1 ห้องประชุมไพลิน
 » เวลา 18.00-19.00 น. ถ่ายทอดสดรายการวิทยุ ชี้แจงแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ศรีสะเกษ)
ศุกร์
21
พฤษภาคม
เสาร์
22
พฤษภาคม
อาทิตย์
23
พฤษภาคม
จันทร์
24
พฤษภาคม
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมไพลิน
อังคาร
25
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564 ณ สำนักงาน จังหวัดสกสค.ศรีสะเกษ
 » เวลา 15.00-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลาง
พุธ
26
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
27
พฤษภาคม
ศุกร์
28
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/64 ณ ห้องประะชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบ E-sign ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.30-15.30 น. ประธานประชุมคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมมรกต
 » เวลา 13.30-17.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง. สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
29
พฤษภาคม
อาทิตย์
30
พฤษภาคม
จันทร์
31
พฤษภาคม