ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พุธ
1
พฤษภาคม
 » เวลา 10.30-12.00 น. ร่วมพิธีปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (มอบรองฯ รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล)
พฤหัสบดี
2
พฤษภาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ ดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แต่งกายชุดปกติขาว
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมหารือข้อราชการ (รองผอ.เขตและศน.ทุกท่าน) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
3
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานประชุมศึกษานิเทศก์ทุกคน ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
4
พฤษภาคม
 » เวลา 06.00-18.00 น. (1) 06.00 น.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร (2) 08.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (1) วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ (เสื้อสีเหลือง)
 » เวลา 12.00-14.30 น. ประธานงานมงคลสมรส บุตรสาวผอ.ดำรงชัย ประเสริฐทรง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
อาทิตย์
5
พฤษภาคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. เจ้าภาพถวายน้ำปานะ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 08.00-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสด อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสัมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ (แต่งกาย เสื้อสีเหลือง)
 » เวลา 10.00-12.00 น. ร่วมพิ
จันทร์
6
พฤษภาคม
 » เวลา 15.30-18.00 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ชุดปกติขาวเต็มยศ สายสะพายสูงสุด สวมหมวก)
อังคาร
7
พฤษภาคม
พุธ
8
พฤษภาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อรับนโยบายจากเลขา กพฐ. ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-10.30 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562 สำนักงานสกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรคุณธรรมนำสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
9
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. 9-11 พฤษภาคม ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สพม.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี
ศุกร์
10
พฤษภาคม
เสาร์
11
พฤษภาคม
อาทิตย์
12
พฤษภาคม
จันทร์
13
พฤษภาคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. 13-16 พฤษภาคม 2562 ประชุมนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 10.30-11.30 น. ประชุมรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2562 ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
14
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-17.30 น. ประชุมโนบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 18.00-19.00 น. ร่วมงานมงคลสมรสบุตรสาวนายสุทิน นิยม ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
พุธ
15
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-17.30 น. ประชุมนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
พฤหัสบดี
16
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-17.00 น. ประชุมนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
ศุกร์
17
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
18
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2562 อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (TK Park SiSaket : SSK park)
อาทิตย์
19
พฤษภาคม
จันทร์
20
พฤษภาคม
อังคาร
21
พฤษภาคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. 21_24 พ.ค ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. กทม.
พุธ
22
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. 22-24 พฤษภาคม 2562 ประชุมรับหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
23
พฤษภาคม
ศุกร์
24
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. สพฐ.มาถ่ายทำวีดีทัศน์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนหนองแวง (โสวรรณี) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
25
พฤษภาคม
อาทิตย์
26
พฤษภาคม
จันทร์
27
พฤษภาคม
อังคาร
28
พฤษภาคม
พุธ
29
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-17.00 น. ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 » เวลา 09.00-15.30 น. ประชุมชี้แจงการประเมินเขตใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั้น 13.00 น. และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA online ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
30
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562 ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 11.00-12.00 น. ประะธานประชุมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO มิตรภาพกันทรารมย์ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-16.30 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
31
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานรับมอบรถโรงเรียนบ้านโนนแกด โรงเรียนบ้านโนนแกด
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO เมืองสวนสมเด็จ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 17.30-20.00 น. ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว)