ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อังคาร
1
พฤษภาคม
พุธ
2
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
3
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารเพื่อเสนอแต่งตั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมฤทธา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
4
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-17.00 น. ประเมินวิสัยทัศน์ผู้บริหารเพื่อเสนอแต่งตั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมฤทธา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
5
พฤษภาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาวิชาการ TDRI กรุงเทพมหานคร (มอบรองฯรุ่งอรุณ)
อาทิตย์
6
พฤษภาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาวิชาการ TDRI กรุงเทพมหานคร(มอบรองฯ รุ่งอรุณ)
จันทร์
7
พฤษภาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมโครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ณ ห้องมรกต
อังคาร
8
พฤษภาคม
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
 » เวลา 14.00-17.00 น. ประชุมคัดเลือกช่วยเหลือครูอาวุโสในมูลนิธิครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องมรกต
พุธ
9
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
10
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมราชภัฏศรีสะเกษ
ศุกร์
11
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
12
พฤษภาคม
อาทิตย์
13
พฤษภาคม
จันทร์
14
พฤษภาคม
อังคาร
15
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (แต่งกาย ชุดปกติขาว)
พุธ
16
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
17
พฤษภาคม
ศุกร์
18
พฤษภาคม
เสาร์
19
พฤษภาคม
อาทิตย์
20
พฤษภาคม
จันทร์
21
พฤษภาคม
อังคาร
22
พฤษภาคม
พุธ
23
พฤษภาคม
พฤหัสบดี
24
พฤษภาคม
ศุกร์
25
พฤษภาคม
เสาร์
26
พฤษภาคม
 » เวลา 08.30-10.00 น. ประธานเปิดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 10.30-13.00 น. ประธานรับมอบห้องน้ำโรงเรียนหนองปลาเข็งกอไหล่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ อำเภอโนนคูณ
อาทิตย์
27
พฤษภาคม
จันทร์
28
พฤษภาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
29
พฤษภาคม
พุธ
30
พฤษภาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี ณ สนง.ศึกษาธิการอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
31
พฤษภาคม
 » เวลา 13.30-17.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ITA ณ ห้องพลอยชมพู