ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน เมษายน 2563

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พุธ
1
เมษายน
พฤหัสบดี
2
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศุกร์
3
เมษายน
เสาร์
4
เมษายน
อาทิตย์
5
เมษายน
จันทร์
6
เมษายน
อังคาร
7
เมษายน
พุธ
8
เมษายน
พฤหัสบดี
9
เมษายน
ศุกร์
10
เมษายน
เสาร์
11
เมษายน
อาทิตย์
12
เมษายน
จันทร์
13
เมษายน
อังคาร
14
เมษายน
พุธ
15
เมษายน
พฤหัสบดี
16
เมษายน
ศุกร์
17
เมษายน
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่4/2563 ณ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
18
เมษายน
อาทิตย์
19
เมษายน
จันทร์
20
เมษายน
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง. สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
21
เมษายน
พุธ
22
เมษายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.พยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
23
เมษายน
ศุกร์
24
เมษายน
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศ สังกัด อบจ. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภา อบจ. ชั้น 3
 » เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโรงเรียนประสบภัย (วาตยภัย) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
25
เมษายน
อาทิตย์
26
เมษายน
จันทร์
27
เมษายน
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโรงเรียนประสบวาตภัย ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
28
เมษายน
พุธ
29
เมษายน
พฤหัสบดี
30
เมษายน
 » เวลา 10.00-12.00 น. ร่วมพิธีลงนาม MOU การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1