ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
จันทร์
1
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยสื่อมัลติมีเดีย (Dyned) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
2
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ระดับจังหวัด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
3
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
4
เมษายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 4-8 เมษายน วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท. ระยะที่ 4 (จัดทำแผนกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษา) โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ศุกร์
5
เมษายน
เสาร์
6
เมษายน
อาทิตย์
7
เมษายน
จันทร์
8
เมษายน
 » เวลา 05.00-17.00 น. วันที่ 8-14 เมษายน ไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทิศทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาและเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา New Zeland
อังคาร
9
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (มอบท่านรองฯ สุเทพ ศรบุญทอง)
พุธ
10
เมษายน
พฤหัสบดี
11
เมษายน
ศุกร์
12
เมษายน
เสาร์
13
เมษายน
อาทิตย์
14
เมษายน
จันทร์
15
เมษายน
อังคาร
16
เมษายน
พุธ
17
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประเมินวิสัยทัศน์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
18
เมษายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 09.30-11.30 น. ประชุมหารือข้อราชการ (รองผอ.เขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
19
เมษายน
 » เวลา 08.30-17.30 น. ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
เสาร์
20
เมษายน
อาทิตย์
21
เมษายน
จันทร์
22
เมษายน
อังคาร
23
เมษายน
 » เวลา 07.00-08.30 น. เจ้าภาพงาน "สภากาแฟเช้า" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนเมษายน 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
พุธ
24
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมเรื่อง "พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
25
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประขุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดศรีสะเกษ สนง.สกสค.จ.ศรีสะเกษ
ศุกร์
26
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมฝ่ายบริหารสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
27
เมษายน
อาทิตย์
28
เมษายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. วิทยากรบรรยายหัวข้อ "บทบาทกรรมการสถานศึกษา" เทศบาลนครอุบลราชธานี
จันทร์
29
เมษายน
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง (มอบรองฯ สุเทพ ศรบุญทอง) (เดินทางไปราชการที่ สพฐ.)
อังคาร
30
เมษายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ไปราชการติดต่อประสานราชการเกี่ยวกับเขตพื้นที่นวัตกรรมและเจ้าภาพงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สพฐ.กทม.