ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
เมษายน
จันทร์
2
เมษายน
 » เวลา 09.00-09.30 น. ประชุมกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการอันดับ คศ.4คศ.5 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.30-10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเงินเดือน รองผอ.สพป./ศน.และครูช่วยราชการ ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 10.00-11.00 น. ประชุมกรรมการเลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 11.00-11.30 น. ประชุมคณะกรรมการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสายผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 » เวลา 15.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มข้าราชการและบุคลากร 38 ค (2) ณ ห้องพลอยชมพู
อังคาร
3
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มครูผู้ช่วย คศ.1 คศ2 และคศ3 สายผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษาและครูผู้สอน สายรองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และครูช่วยราชการสพป. ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการอันดับ คศ.4 คศ.5 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานการจัดงานเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
4
เมษายน
 » เวลา 08.30-09.30 น. โรงแรมศรีลำดวนขอเข้าพบเนื่องในโอกาสวันประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มครูผู้ช่วย คศ1 คศ2 คศ3 สายผู้อำนวยการสถานศึกษา สายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน สายรองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และครูช่วยราชการสพป. ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการอันดับ คศ.4 คศ.5 ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
5
เมษายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประธานเปิดการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสพป.ศก.1 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศก.1
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องเพชรเล็ก
 » เวลา 15.00-17.00 น. ประธานฌาปนกิจศพ นายฉัตรเพชร สู่เสน ณ วัดบ้านหนองม่วง ตำบลหนองหัวช้าง
ศุกร์
6
เมษายน
เสาร์
7
เมษายน
อาทิตย์
8
เมษายน
จันทร์
9
เมษายน
 » เวลา 09.00-14.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรตามประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
10
เมษายน
 » เวลา 09.00-14.30 น. ประชุมคณะกรรมการกศจ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
11
เมษายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมตามโครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปี 2561 ณ ห้องเพชรเล็ก
 » เวลา 09.30-10.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ บริเวณเวทีพูนดินโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 11.00-12.00 น. รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 12.00-13.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีรดน้ำขอพรกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
12
เมษายน
ศุกร์
13
เมษายน
เสาร์
14
เมษายน
อาทิตย์
15
เมษายน
จันทร์
16
เมษายน
อังคาร
17
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สพฐ. ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
18
เมษายน
พฤหัสบดี
19
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย"เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษายั่งยืน" ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อุบลราชธานี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธาน
ศุกร์
20
เมษายน
 » เวลา 13.00-20.00 น. ประชุมที่กรุงเทพฯ
เสาร์
21
เมษายน
อาทิตย์
22
เมษายน
 » เวลา 12.00-20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ สพป.นครพนม เขต 2
จันทร์
23
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ สพป.นครพนม เขต 2
อังคาร
24
เมษายน
 » เวลา 07.00-10.30 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ อาคารศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของข้าราชการฯ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตราจ้างของสพป.ศรีสะเกษ เขต1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
25
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
26
เมษายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมรับนโยบายสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 07.00-20.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ สพป.ศก.1 ณ จังหวัดชุมพร
ศุกร์
27
เมษายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ศก.1 ณ จังหวัดชุมพร
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ) มอบ รองฯสุเทพ ศรบุญทอง
เสาร์
28
เมษายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ศก1 ณ จังหวัดชุมพร
 » เวลา 09.00-20.00 น. ประชุมผอ.สพท.และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อชี้แจงการย้ายผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร.และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
อาทิตย์
29
เมษายน
 » เวลา 07.30-20.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ศก1 ณ จังหวัดชุมพร
 » เวลา 08.00-20.00 น. ประชุมผอ.สพท.และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อชี้แจงการย้ายผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร.และการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
จันทร์
30
เมษายน