ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
กุมภาพันธ์
 » เวลา 15.30-16.30 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุวรรณ ไชยอุดม เมรุวัดบ้านสำโรงใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
2
กุมภาพันธ์
 » เวลา 14.00-16.30 น. ร่วมพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
3
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-16.30 น. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETป.6,ม.3 (7 อำเภอ ) สนามสอบที่กำหนด
อาทิตย์
4
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-16.30 น. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6,ม.3 (7 อำเภอ ) สนามสอบที่กำหนด
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
5
กุมภาพันธ์
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 16.00-17.30 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ (ชนสิทธิ์) ปราณีบุตร ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
6
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม อ.ก.ศ.จ.อุบลราชธานี
พุธ
7
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา CEO สวนสมเด็จ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-10.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 67 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-14.30 น. ประธานประชุมมอบนโยบายลูกจ้างประจำในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
8
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 » เวลา 08.00-16.30 น. ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมศรีวรรณเกียรติสุรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศุกร์
9
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เสาร์
10
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
อาทิตย์
11
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
จันทร์
12
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
อังคาร
13
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
พุธ
14
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
15
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมวิทยาเขต สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ
ศุกร์
16
กุมภาพันธ์
เสาร์
17
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
18
กุมภาพันธ์
จันทร์
19
กุมภาพันธ์
 » เวลา 07.00-09.30 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬา
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประชุม VDO Conferece ณ ห้องประชุมเพชรเล็ก
 » เวลา 10.00-14.00 น. ประชุมขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 10.30-12.00 น. ประธานประชุมเตรียมการทดสอบ NT โรงเรียนกลุ่ม ceo สวนสมเด็จ 4 โรงเรียน ณ หอประชุม องค์การบริหาส่วนตำบลซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อังคาร
20
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่น (BBL) ณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
พุธ
21
กุมภาพันธ์
 » เวลา 07.00-09.00 น. ร่วมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครบรอบ 40 ปี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-16.30 น. จัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ปี 2561 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 18.00-19.00 น. ร่วมงานบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ(พิธีเจริญพระพุทธมนต์) ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ
พฤหัสบดี
22
กุมภาพันธ์
 » เวลา 06.30-10.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงพระนางศรีสะเกษ ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมประธานกลุ่ม CEO ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 10.00-15.00 น. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนปี2561จาก สพฐ. ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
23
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ NT ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมรองสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำวนวยการ ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 17.30-20.00 น. รับโล่รางวัล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานโคปุระ (เกาะกลางน้ำ)
เสาร์
24
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
25
กุมภาพันธ์
จันทร์
26
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 14.00-16.00 น. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ตามมาตรา 38ค (2) )สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 14.00-17.00 น. ประชุมสรุปกิจกรรม 5 เขตสัมพันธ์ (รองผอ.สพป.ศก.1ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2560 และพบปะสื่อมวลชน ณ ห้องศรีลำดวน 1 ชั้น 2 โรงแรมศรีลำดวน การแต่งกาย เสื้อเก็บย้อมมะเกลือหรือเสื้อพื้นเมือง
อังคาร
27
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-16.30 น. มอบนโยบายและประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
28
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 15.00-17.30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม