ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
ธันวาคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประธานพิธีงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-15.30 น. ประชุมศึกษานิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
2
ธันวาคม
อาทิตย์
3
ธันวาคม
จันทร์
4
ธันวาคม
อังคาร
5
ธันวาคม
พุธ
6
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
7
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
8
ธันวาคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปี 2561 บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประธานประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มCEO เมืองศรีลำดวน ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
9
ธันวาคม
อาทิตย์
10
ธันวาคม
จันทร์
11
ธันวาคม
 » เวลา 07.00-16.00 น. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา โรงเแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560
 » เวลา 14.00-20.00 น. รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-15.00 น. ให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านการบริหาร (ผู้บริหารต้นแบบ) โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ห้องปฏิบัติงานผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
12
ธันวาคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
พุธ
13
ธันวาคม
 » เวลา 07.30-16.00 น. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
พฤหัสบดี
14
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-16.30 น. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฏหมายเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
 » เวลา 09.00-12.00 น. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านหนองมะแซว อำเภอกันทรมรย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
15
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-15.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปี 2560 โรงเรียนบ้านคำเนียม CEO มิตรภาพกันทรารมย์
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบพนักงานรชการและครูวิกฤติ ณ ห้องพลอยชมพู
เสาร์
16
ธันวาคม
 » เวลา 07.00-17.00 น. นิเทศ ตรวจเยี่ยม กำกับการสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤติ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 08.00-15.00 น. ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและจัดทำร่างการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2560 ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
 » เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.โทนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาทิตย์
17
ธันวาคม
 » เวลา 07.00-17.00 น. นิเทศ ตรวจเยี่ยม กำกับ การสอบสัมภาษณ์แข่งขันคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั้่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤติ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
18
ธันวาคม
 » เวลา 08.30-09.00 น. คณะนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำขอพบ ห้องปฏิบัติงานผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
19
ธันวาคม
 » เวลา 11.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
พุธ
20
ธันวาคม
 » เวลา 05.00-17.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
พฤหัสบดี
21
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-17.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
 » เวลา 14.00-17.30 น. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ศุกร์
22
ธันวาคม
เสาร์
23
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนกงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
อาทิตย์
24
ธันวาคม
จันทร์
25
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. การประชุมสามัญครูประจำปี 2560 หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
 » เวลา 09.30-15.00 น. การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสนง.สกสค.ศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
 » เวลา 16.00-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ณ เวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย (แต่งกายชุดพื้นเมือง/ชุดสี่เผ่าไทย)
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.ศรีสะเกษ คัพ ปี 2561 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
26
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-14.30 น. ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษแบบบูณาการสู่การปฏิบัติ โรงแรมศรีลำดวน
พุธ
27
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม2560 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 09.00-16.30 น. กิจกรรม Big Cleaning Day สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครู:พัฒนาหลักสูตรฯ โรงแรมศรีลำดวน
 » เวลา 16.30-20.00 น. ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บริเวณข้างอาคารใหม่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
28
ธันวาคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
 » เวลา 16.00-20.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม)
ศุกร์
29
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-13.00 น. ประชุมทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
เสาร์
30
ธันวาคม
อาทิตย์
31
ธันวาคม
 » เวลา 17.30-20.00 น. เดินแบบการกุศลในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ณ เวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย (แต่งชุดสวยงามพร้อมเดินแบบ)