ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ ภารกิจประจำวัน
จันทร์
1
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ออกเยี่ยม ติดตามการเปิดเรียนโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2564
อังคาร
2
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมงาน e- Sport ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 34/2564 ณ ห้องประชุมสนง.วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
3
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-16.30 น. ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. (เยี่ยมโรงเรียนบ้านกระถุน อำเภอพยุห์)
พฤหัสบดี
4
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-13.00 น. ประธานมอบรางวัลคุณธรรมและรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2-4 ดาว ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
5
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ทอดกฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์ (บ้านโนนดู่) อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.30-16.00 น. ประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนบ้านโพนแดง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมออกรายการเกาะติดสถานการณื/ชี้แจงมาตรการและแนวทางของสถานศึกษาในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
6
พฤศจิกายน
อาทิตย์
7
พฤศจิกายน
จันทร์
8
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-11.00 น. ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทธิวโร, ป.ธ.6) วัดเจียง ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
9
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (ว 9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว3/2564)" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
10
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
พฤหัสบดี
11
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.30-18.00 น. การประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงการฬ
ศุกร์
12
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-14.30 น. การประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงการฬ
เสาร์
13
พฤศจิกายน
อาทิตย์
14
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-11.30 น. ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโนนกุดหล่ม
จันทร์
15
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
16
พฤศจิกายน
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมวางแผนจัดงานวันธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สนง.ลูกเสือ (อาคารนิเทศก์หลังเก่า)
พุธ
17
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
18
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-14.30 น. นัดครูโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ณ ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 16.30-18.30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (สนง.กศน.) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
19
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-10.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเปิดงานรำเฉลิมฉลอง 239 ปีจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณสวนสาธารณกุดหวาย (ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ)
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมบริหารอัตรากำลังหลังการเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมไพลิน
เสาร์
20
พฤศจิกายน
อาทิตย์
21
พฤศจิกายน
จันทร์
22
พฤศจิกายน
 » เวลา 10.00-11.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปี 2565 ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมืองศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุม อกศจ.ศรีสะเกษ (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 12/2564 ณห้องประชุม สนง.สกสค.ศรีสะเกษ
อังคาร
23
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-11.00 น. ประธานมอบโล่บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
24
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.30-10.30 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
25
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-11.00 น. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564 ณ สำนักงาน จังหวัดสกสค.ศรีสะเกษ
ศุกร์
26
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-09.00 น. ประธานเปิดอบรมการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (PA) ของข้าราชการครู กลุ่มCEO พระธาตุเรืองรอง ณ ห้องประชุมประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคม) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-15.00 น. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจิโรจน์โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
27
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครั้งที่ 11/2564โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
อาทิตย์
28
พฤศจิกายน
จันทร์
29
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธีเปิดอบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้นำ (L.A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/64 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 มอบรองฯรุ่งอรุณ)
 » เวลา 13.30-14.30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
30
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ สพฐ ปี 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมสรุปการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โรงเรียนในสังกัดสพป.ศก.1 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น4 อาคารศรีพฤทเธศวร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-15.30 น. ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษด้านยาเสพติด ปี2564 ณ ห้องประชุมทับทิม