ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
พฤศจิกายน
จันทร์
2
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-09.30 น. คณะรองผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ขอพบ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
3
พฤศจิกายน
พุธ
4
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณีวิถีไทย ประจำปี 2563 ณ วัดจำปา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
5
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
6
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-11.30 น. ประธานมอบอาคารโดมกลยาโณสุขใจ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตสักการะหลวงปู่สว่าง กัลยาโณ ณ โรงเรยนบ้านหนองถ่ม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
7
พฤศจิกายน
อาทิตย์
8
พฤศจิกายน
จันทร์
9
พฤศจิกายน
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนสั้น โรงเรียนบ้านอีต้อม และโรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
อังคาร
10
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและน ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี และโรงเรียนบ้านสร้างบาก
พุธ
11
พฤศจิกายน
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
12
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 3 ท่อน (A. L.T. C.) ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)
 » เวลา 13.00-16.00 น. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน รมช.ศึกษาธิการและประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธิตโครงการแนวทางจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ฺสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1-3 ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
ศุกร์
13
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
เสาร์
14
พฤศจิกายน
อาทิตย์
15
พฤศจิกายน
จันทร์
16
พฤศจิกายน
อังคาร
17
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู
พุธ
18
พฤศจิกายน
 » เวลา 14.00-15.30 น. ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (หน้าห้องนายกอบจ.)
 » เวลา 14.00-15.00 น. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจิโรจน์โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
19
พฤศจิกายน
ศุกร์
20
พฤศจิกายน
เสาร์
21
พฤศจิกายน
 » เวลา 15.00-17.00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิง นายคำมี พาวัน ณ เมรุวัดบ้านเกาะ ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 17.30-19.30 น. ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวิ่งเฉลิมฉลอง238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมวิ่ง " LAMDUAN SISAKET NIGHT RUN 2020" ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
22
พฤศจิกายน
จันทร์
23
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564สำหรับ สพท. ณ ห้องพลอยชมพู
อังคาร
24
พฤศจิกายน
 » เวลา 11.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (หน้าห้องนายกอบจ.)
 » เวลา 13.00-14.00 น. กรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดโง้งขอพบ ณ ห้องปฏิบัติงานผอ.สพป.ศก.1
พุธ
25
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-11.30 น. ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
26
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.30 น. ประธานเปิดประชุม PLN เพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้โรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
27
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานงานครบรอบ 52 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal" ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เสาร์
28
พฤศจิกายน
อาทิตย์
29
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชัั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะเกษ
จันทร์
30
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมการบริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (หลังเก่า)