ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
ศุกร์
1
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพยุห์ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ ชั้น 2 อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.00-16.00 น. ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
เสาร์
2
พฤศจิกายน
 » เวลา 19.00-20.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสนายปกครอง สีขาว และน.ส.วันวิสาข์ อาทิตย์ทอง ณ ศีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน
อาทิตย์
3
พฤศจิกายน
จันทร์
4
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนร่วมกับกำนัน ผญบ./ผช.ผญบ./ แพทย์ประจำตำบล/ สารวัตรกำนัน หอประชุมอำเภอพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนร่วมกับกำนัน ผญบ./ผช.ผญบ./ แพทย์ประจำตำบล/ สารวัตรกำนัน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
5
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563-2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (เลื่อนไม่มีกำหนด)
พุธ
6
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษทั่วประเทศ จังหวัดตราด
 » เวลา 09.00-17.00 น. ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
7
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษทั่วประเทศ จังหวัดตราด
ศุกร์
8
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษทั่วประเทศ จังหวัดตราด
เสาร์
9
พฤศจิกายน
 » เวลา 10.30-12.00 น. ประธานพิธีมงคลสมรส นางสาวรวิรรณ คำนนท์+นายอรัญ ฉลาดล้ำ โรงแรมเกษสิริ ห้องพฤทเธศวร ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
10
พฤศจิกายน
จันทร์
11
พฤศจิกายน
 » เวลา 14.00-20.00 น. ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
 » เวลา 19.00-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เกาะกลางน้ำ)
อังคาร
12
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมเตรียมจัดงานวันวชิราวุธประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมมรกต
พุธ
13
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. แถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
14
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประชุมเขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสัเกษ ห้องประชุม สนง.สกสต.จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
15
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-10.30 น. ประธานประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการดำเนินารแข่งขันระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (124 คน) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประธานประชุมเตรียมการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ณ อาคารทศพลญาณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เสาร์
16
พฤศจิกายน
 » เวลา 15.30-16.30 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูทวีศิลป์ บุญปราณีต เมรุวัดดวนใหญ่ (วัดเก่า) ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
17
พฤศจิกายน
จันทร์
18
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ซักซ้อมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
19
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อคนศรีสะเกษ" (ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
20
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อคนศรีสะเกษ" (ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 16.00-18.30 น. ร่วมจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่69 ณ สวท.จังหวัดศรีสะเกษ(ตรงข้ามเกาะกลางน้ำ)
พฤหัสบดี
21
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อคนศรีสะเกษ" (ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 13.00-14.00 น. จัดรายการวิทยุชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อสมท.จง.ศก.
ศุกร์
22
พฤศจิกายน
 » เวลา 13.30-20.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 » เวลา 13.30-18.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่9/2562 ณ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
23
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-10.00 น. ประธานเปิดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 18.00-20.00 น. ประธานงานมงคลสมรสบุตรสาวนายวัฒนะ ทองสุ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
24
พฤศจิกายน
จันทร์
25
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานสภากาแฟเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 บ้านแสนรักษ์ โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
26
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการงานศิลปฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
27
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 12.00-13.00 น. เข้าพบท่านผู้่ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
28
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
29
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-13.30 น. ร่วมสัมภาษณ์ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ "การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562" สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอดเอชดี กรุงเทพมหานคร
เสาร์
30
พฤศจิกายน