ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
พฤศจิกายน
ศุกร์
2
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-20.00 น. ร่วมงานกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เสาร์
3
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-19.30 น. ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 » เวลา 08.30-16.30 น. ป.โท "หัวข้อ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อาทิตย์
4
พฤศจิกายน
จันทร์
5
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
6
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-20.00 น. ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
7
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-15.30 น. ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.30-15.00 น. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อเตรียมการคัดเลือกนักกีฬา สพฐ.เกมส์ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
8
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประชุมพิจารณาตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 11.00-12.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วิเศษ ไชยอุดม บ้านหนองโนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา
 » เวลา 14.00-14.30 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อนุศักดิ์ พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
9
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-18.00 น. ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เสาร์
10
พฤศจิกายน
อาทิตย์
11
พฤศจิกายน
จันทร์
12
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-16.30 น. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลคุรุสภา ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
อังคาร
13
พฤศจิกายน
พุธ
14
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
15
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2563 ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
16
พฤศจิกายน
 » เวลา 18.00-20.00 น. พิธีสมโภชน์องค์กฐิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
เสาร์
17
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-12.00 น. 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ 08.39 น. เคลื่อนองค์กฐิน 10.00 น. พิธีทอดถวายองค์กฐิน ทอดถวายวัดบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
18
พฤศจิกายน
จันทร์
19
พฤศจิกายน
อังคาร
20
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
21
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-11.00 น. ร่วมงานสภากาแฟจังหวัด ณ โรงอาหาร เกาะกลางน้ำ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมเตรียมการจัดงานทักษะวิชาการร่วมกับ 5 เขตพื้นที่ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัดสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.30-16.30 น. ประชุมแจ้งข้อราชการบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
22
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ณ สนง. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมดุสิตฮอลล์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 » เวลา 19.00-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เกาะกลางน้ำ)
ศุกร์
23
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
24
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องโมสาร์ท โรงแรมแกลเลอรี่
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานเปิดอบรมโครงการแนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการฯ (ว.21/2560) ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน
อาทิตย์
25
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-15.00 น. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องโมสาร์ท โรงแรมแกลเลอรี่
 » เวลา 13.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการวินัยและการร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จันทร์
26
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5
อังคาร
27
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
28
พฤศจิกายน
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2561
 » เวลา 13.30-20.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1/2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (มอบกลุ่มส่งเสริมและคณะ)
พฤหัสบดี
29
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประธานเปิดการประชุมการวางแผนการดำเนินการสอบแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ณ อาคารทศพลญาณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 17.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการที่ลาออกจากราชการ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
30
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประธานพิธีเปิดงานงานวันพ่อ หว่านปอเทือง ณ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ข้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (ห้วยคล้า)