ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พุธ
1
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมประเมินคุณธรรม ควบคุมภายใน KRS ARS ห้องประชุมเพชร
 » เวลา 10.30-13.00 น. ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนขุมคำวิทยาฯ
พฤหัสบดี
2
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผู้บริหาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมจัดทำแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 17.00-20.00 น. สมโภชน์กองกฐิน สพป.ศก.1 ห้องประชุมเพชร
ศุกร์
3
พฤศจิกายน
 » เวลา 06.30-13.30 น. ร่วมพิธีกฐินเขตพื้นที่การศึกษา ณ วัดค้อทอง อำเภอยางชุมน้อย
 » เวลา 17.30-05.00 น. ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต ณ เกาะกูด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย.2560
เสาร์
4
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-20.00 น. ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต ณ เกาะกูด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย.2560
อาทิตย์
5
พฤศจิกายน
 » เวลา 06.00-19.30 น. ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต ณ เกาะกูด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย.2560
จันทร์
6
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.30-20.00 น. ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต ณ เกาะกูด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ย.2560
อังคาร
7
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุุมสภากาแฟฝ่ายบริหาร ห้องประชุมพลอยชมพู
พุธ
8
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ติดภารกิจ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO วังหิน 1,2 ห้องประชุมเพชร
พฤหัสบดี
9
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ติดภารกิจ
ศุกร์
10
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.30-12.00 น. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุรุสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เสาร์
11
พฤศจิกายน
อาทิตย์
12
พฤศจิกายน
จันทร์
13
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-16.00 น. ประชุมยกร่างแผนฯ สพป.ศก 1 โรงแรมศรีลำดวน
อังคาร
14
พฤศจิกายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ติดภารกิจ
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมยกร่างแผนฯ สพป.ศก 1 ณ โรงแรมศรีลำดวน
 » เวลา 09.30-14.00 น. ร่วมพิธีรับโล่โรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
พุธ
15
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-10.00 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ. เกาะห้วยน้ำคำ (เกาะกลางน้ำ)
 » เวลา 08.00-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุมเพชร
พฤหัสบดี
16
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)และโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมระบบจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุมเพชร
ศุกร์
17
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การทำความดี ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมประเมินผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนกงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
เสาร์
18
พฤศจิกายน
อาทิตย์
19
พฤศจิกายน
จันทร์
20
พฤศจิกายน
 » เวลา 10.30-16.00 น. ประชุมเตรียมจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพลอยชมพู
อังคาร
21
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา ณ ห้องพลอยชมพู
พุธ
22
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. พบปะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ณ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ( นายอาคม คงเมือง ผอ.ร.ร.บ้านขาม)
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมเตรียมจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 14.00-16.30 น. ประชุมจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องบุษราคัม
พฤหัสบดี
23
พฤศจิกายน
ศุกร์
24
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนกงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน สกสก.ศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมรับนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
25
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
26
พฤศจิกายน
จันทร์
27
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี ณ โรงแรมแกลลอรี ศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประธานโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
อังคาร
28
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO อำเภอโนนคูณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ SSK 1 Happy xit0exu 2561 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประธานประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
พุธ
29
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
พฤหัสบดี
30
พฤศจิกายน