ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อังคาร
1
ตุลาคม
พุธ
2
ตุลาคม
พฤหัสบดี
3
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานมอบกระเป๋านักเรียน เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
4
ตุลาคม
เสาร์
5
ตุลาคม
อาทิตย์
6
ตุลาคม
จันทร์
7
ตุลาคม
อังคาร
8
ตุลาคม
พุธ
9
ตุลาคม
พฤหัสบดี
10
ตุลาคม
ศุกร์
11
ตุลาคม
เสาร์
12
ตุลาคม
อาทิตย์
13
ตุลาคม
จันทร์
14
ตุลาคม
อังคาร
15
ตุลาคม
พุธ
16
ตุลาคม
พฤหัสบดี
17
ตุลาคม
ศุกร์
18
ตุลาคม
เสาร์
19
ตุลาคม
อาทิตย์
20
ตุลาคม
จันทร์
21
ตุลาคม
อังคาร
22
ตุลาคม
พุธ
23
ตุลาคม
พฤหัสบดี
24
ตุลาคม
ศุกร์
25
ตุลาคม
เสาร์
26
ตุลาคม
อาทิตย์
27
ตุลาคม
จันทร์
28
ตุลาคม
อังคาร
29
ตุลาคม
พุธ
30
ตุลาคม
พฤหัสบดี
31
ตุลาคม