ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง18 ครั้ง2 ครั้งว่างว่างว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
ตุลาคม
 » เวลา 10.00-10.30 น. พบปะคณะพัฒนาบุคลากร สพป.ศก.1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จันทร์
2
ตุลาคม
 » เวลา 11.00-12.00 น. พิธีต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ห้องประชุมเพชร
อังคาร
3
ตุลาคม
พุธ
4
ตุลาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมความดีความชอบ บุคลากร ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศก.1
 » เวลา 15.00-16.00 น. ประชุมมอบนโยบาย บุคลากร สพป.ศก.1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1
พฤหัสบดี
5
ตุลาคม
ศุกร์
6
ตุลาคม
 » เวลา 06.30-08.00 น. ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม อ.พยุห์
เสาร์
7
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-16.00 น. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 67 ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร. อนุบาลศรีสะเกษ,ร.ร.กีฬา,ร.ร.กันทรารมย์,ร.ร.อนุบาลวัดพระโต,ห้องประชุมเพชร
อาทิตย์
8
ตุลาคม
จันทร์
9
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู
อังคาร
10
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง csQp ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานเปิดอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2560 ห้องประชุมเพชร
 » เวลา 13.30-18.00 น. ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
พุธ
11
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 » เวลา 09.00-16.00 น. สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง csQp ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
12
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ศุกร์
13
ตุลาคม
เสาร์
14
ตุลาคม
อาทิตย์
15
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 14.30-16.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ยะลา เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
จันทร์
16
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนระยะ 3 ปี ห้องประชุมเพชรเล็ก
อังคาร
17
ตุลาคม
 » เวลา 06.30-10.00 น. สภากาแฟเช้า จังหวัด ปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ)
 » เวลา 08.00-16.00 น. เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 11.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าพบ ณ ห้องบุษราคัม
พุธ
18
ตุลาคม
 » เวลา 07.00-12.00 น. ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต/สภากาแฟเช้า) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
พฤหัสบดี
19
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.30 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
ศุกร์
20
ตุลาคม
 » เวลา 07.30-16.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
เสาร์
21
ตุลาคม
อาทิตย์
22
ตุลาคม
จันทร์
23
ตุลาคม
อังคาร
24
ตุลาคม
พุธ
25
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร
พฤหัสบดี
26
ตุลาคม
ศุกร์
27
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประขุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู
เสาร์
28
ตุลาคม
อาทิตย์
29
ตุลาคม
จันทร์
30
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบรองสุเทพ ศรบุญทอง ณ ห้องประชุมเศวตสุวรรณ 2 โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 » เวลา 11.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ณห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง
 » เวลา 12.00-13.00 น. พบปะผู้บริหาร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 » เวลา 13.30-15.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
อังคาร
31
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมประเมินคุณธรรม ห้องประชุมเพชร
 » เวลา 12.00-15.00 น. นัดพบปะกับคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ(ท่านพัฒนศักดิ์ พรหมทา) ณ.ร้านอาหารสีเขียว