ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง12 ครั้ง15 ครั้ง24 ครั้ง38 ครั้ง29 ครั้ง26 ครั้ง25 ครั้ง41 ครั้ง9 ครั้ง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พุธ
1
มกราคม
 » เวลา 07.00-09.00 น. ตักบาตรวันปีใหม่ หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
2
มกราคม
ศุกร์
3
มกราคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ไปราชการ สพฐ.
เสาร์
4
มกราคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ไปราชการ สพฐ.
อาทิตย์
5
มกราคม
 » เวลา 19.30-20.00 น. ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ณ เวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์
6
มกราคม
 » เวลา 08.30-09.30 น. กลุ่มCEO พยุห์ ขอพบอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 08.30-11.00 น. ให้การต้อนรับคณะผู้ได้รับการคัดเลือกก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท. ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีวันบูรพาจารย์และวันครบรอบ 1 ปี การละสังขารของพระครูโกวิทพัฒโนดม (หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมฺโม) ณ วัดโนนแกด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-14.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษเข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องบุษราคัม
อังคาร
7
มกราคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. กลุ่มทักษิณกันทรารมย์ขอพบอวยพรปีใหม่ 2563 ห้องบุษราคัม
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.ศรีสะเกษ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
8
มกราคม
พฤหัสบดี
9
มกราคม
 » เวลา 08.30-09.00 น. ผู้บริหาร กลุ่ม CEO วังหิน 1 ขอเข้าพบอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-15.30 น. ประชุมสรุปการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-15.00 น. ร่วมรับผู้ตรวจราชการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ณ โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ศุกร์
10
มกราคม
 » เวลา 09.00-05.00 น. ประชุมจิตอาสา กรุงเทพมหานคร
เสาร์
11
มกราคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. เยี่ยมโรงเรียนวันเด็กแห่งชาติ
อาทิตย์
12
มกราคม
จันทร์
13
มกราคม
อังคาร
14
มกราคม
พุธ
15
มกราคม
 » เวลา 09.00-09.30 น. ขอพบผอ.เขต ห้องปฏิบัติราชการผอ.สพท.
 » เวลา 13.00-14.30 น. ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้กำลังใจทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2020 ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
พฤหัสบดี
16
มกราคม
 » เวลา 09.30-10.30 น. ร่วมกิจกรรมงานวันครู กลุ่่มCEO พยุห์ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
 » เวลา 18.00-19.00 น. ประธานพิธีจัดกิจกรรมของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ ลานจอดรถยนต์หน้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
17
มกราคม
 » เวลา 13.00-14.30 น. ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข (สวดมนต์ ทำสมาธิ) ครั้งที่ 2 ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ปฐมนิเทศก์คณะศึกษานิเทศฝึกประสบการณ์ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-15.00 น. ประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Teleconference ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 17.00-20.00 น. ประธานราตรีงานวันครูอำเภอกันทรารมย์ ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
เสาร์
18
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาทิตย์
19
มกราคม
จันทร์
20
มกราคม
อังคาร
21
มกราคม
 » เวลา 08.30-10.30 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ O-NET ณ โรงเรียนบ้านหนองกก
 » เวลา 10.30-11.30 น. ประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสพท.และองค์กรภาคีในจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานสภากาแฟราตรีเรืองรอง ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
พุธ
22
มกราคม
พฤหัสบดี
23
มกราคม
ศุกร์
24
มกราคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.ร้อยเอ็ด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมชี้แจงการสอบ o-net อ.เมือง/อ.วังหิน ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สกสค.ศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เสาร์
25
มกราคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
อาทิตย์
26
มกราคม
จันทร์
27
มกราคม
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดกีฬาสื่อสัมพันธ์ ปี 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อังคาร
28
มกราคม
พุธ
29
มกราคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
พฤหัสบดี
30
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5
 » เวลา 18.00-20.00 น. ประชุมชมรมเบญจศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
31
มกราคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประชุมพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร