ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง29 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้งว่าง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อังคาร
1
มกราคม
พุธ
2
มกราคม
พฤหัสบดี
3
มกราคม
ศุกร์
4
มกราคม
เสาร์
5
มกราคม
อาทิตย์
6
มกราคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. ร่วมงานพิธีมงคลสมรส อ.กันทรลักษ์
จันทร์
7
มกราคม
 » เวลา 08.30-10.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 » เวลา 08.30-09.00 น. ผบ.รรกลุ่มเครือข่ายเมืองสวนสมเด็จ ขอพบ
อังคาร
8
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
พุธ
9
มกราคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 15.30-17.00 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูวิชิต กาหลง วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
10
มกราคม
ศุกร์
11
มกราคม
 » เวลา 06.30-09.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ หน้าศาลากลางหลังใหม่
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านสร้างบาก
เสาร์
12
มกราคม
 » เวลา 07.00-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เกาะกลางน้ำ)
อาทิตย์
13
มกราคม
จันทร์
14
มกราคม
อังคาร
15
มกราคม
 » เวลา 09.00-11.30 น. ประธานเปิดงานวันครูอำเภอกันทรารมย์ ณ. โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
พุธ
16
มกราคม
 » เวลา 17.30-19.00 น. เป็นประธานงานวันครูอำเภอเมือง ประจำปั 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 18.00-20.00 น. ประธานเปิดงานวันครูอำเภอกันทรารมย์ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
พฤหัสบดี
17
มกราคม
 » เวลา 09.00-18.00 น. ประชุมเตรียมการประเมินศักยภาพ การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1
ศุกร์
18
มกราคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ประชุมบุคลากร ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
19
มกราคม
อาทิตย์
20
มกราคม
 » เวลา 13.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นำในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
จันทร์
21
มกราคม
 » เวลา 09.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นำในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 13.00-15.30 น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
อังคาร
22
มกราคม
 » เวลา 09.00-15.00 น. ประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นำในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
พุธ
23
มกราคม
 » เวลา 10.00-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 15.30-17.00 น. ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อพร พันธ์งาม เมรุวัดบ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
24
มกราคม
ศุกร์
25
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
26
มกราคม
 » เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมงานแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้สีไม้" โครงการซากุระก้าวไกลร่วมใจสร้างสรรค์การศึกษา ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
27
มกราคม
จันทร์
28
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 14.00-14.30 น. คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
29
มกราคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประธานเปิดป้ายโรงเรียนศีล 5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ฯ อำเภอวังหิน
พุธ
30
มกราคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประุชมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
31
มกราคม