ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง26 ครั้งว่าง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
พฤศจิกายน
ศุกร์
2
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-20.00 น. ร่วมงานกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เสาร์
3
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-19.30 น. ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 » เวลา 08.30-16.30 น. ป.โท "หัวข้อ ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อาทิตย์
4
พฤศจิกายน
จันทร์
5
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
6
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-20.00 น. ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
7
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-15.30 น. ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 14.30-15.00 น. ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อเตรียมการคัดเลือกนักกีฬา สพฐ.เกมส์ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
8
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประชุมพิจารณาตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 11.00-12.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วิเศษ ไชยอุดม บ้านหนองโนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา
 » เวลา 14.00-14.30 น. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อนุศักดิ์ พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
9
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-18.00 น. ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เสาร์
10
พฤศจิกายน
อาทิตย์
11
พฤศจิกายน
จันทร์
12
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.00-16.30 น. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลคุรุสภา ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
อังคาร
13
พฤศจิกายน
พุธ
14
พฤศจิกายน
พฤหัสบดี
15
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมจัดตั้งงบประมาณ 2563 ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
16
พฤศจิกายน
 » เวลา 18.00-20.00 น. พิธีสมโภชน์องค์กฐิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษเขต 1
เสาร์
17
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-12.00 น. 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ 08.39 น. เคลื่อนองค์กฐิน 10.00 น. พิธีทอดถวายองค์กฐิน ทอดถวายวัดบ้านหนองแวง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
อาทิตย์
18
พฤศจิกายน
จันทร์
19
พฤศจิกายน
อังคาร
20
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-16.30 น. ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
21
พฤศจิกายน
 » เวลา 07.00-11.00 น. ร่วมงานสภากาแฟจังหวัด ณ โรงอาหาร เกาะกลางน้ำ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมเตรียมการจัดงานทักษะวิชาการร่วมกับ 5 เขตพื้นที่ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัดสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
22
พฤศจิกายน
ศุกร์
23
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
24
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประธานเปิดอบรมโครงการแนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการฯ (ว.21/2560) ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน
 » เวลา 10.00-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการวินัยและการร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาทิตย์
25
พฤศจิกายน
จันทร์
26
พฤศจิกายน
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง ชั้น 5
อังคาร
27
พฤศจิกายน
พุธ
28
พฤศจิกายน
 » เวลา 08.30-15.30 น. ประชุมโครงการเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ชั้น 2
พฤหัสบดี
29
พฤศจิกายน
 » เวลา 17.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการที่ลาออกจากราชการ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
30
พฤศจิกายน