ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง32 ครั้ง16 ครั้งว่างว่าง1 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันที่ ภารกิจประจำวัน
เสาร์
1
สิงหาคม
อาทิตย์
2
สิงหาคม
จันทร์
3
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
อังคาร
4
สิงหาคม
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมพิจารณาความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
5
สิงหาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมรองผอ.เขตและผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (ด้านบริหารงานบุคคล)
พฤหัสบดี
6
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-08.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มCEO กลางกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
7
สิงหาคม
 » เวลา 13.00-14.30 น. ประชุมพัฒนาบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
เสาร์
8
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ครูปฐมวัยฯ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
9
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
จันทร์
10
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 8 โรงเรียน
อังคาร
11
สิงหาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
12
สิงหาคม
 » เวลา 06.30-10.00 น. (1) 06.30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง (2) 08.30 น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 (3) 10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ป่่าชุมชนหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
13
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 09.00-13.00 น. เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (มอบรองฯ รังสฤษธิ์ บุญรอง)
 » เวลา 09.30-10.30 น. ประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มCEO วังหิน 2 ณ โรงเรียนบ้านสร้างบาก อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 15.00-18.00 น. ประชุมคณะบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ศุกร์
14
สิงหาคม
เสาร์
15
สิงหาคม
อาทิตย์
16
สิงหาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับประถมศึกษา ในภูมิภาคอีสานตอนล่าง ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์
17
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
18
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 และ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) และสพป.อำนาจเจริญ
 » เวลา 12.00-13.00 น. ประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 กลุ่มCEO เมืองสวนสมเด็จ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มอบรองฯ สุเทพ ศรบุญทอง
พุธ
19
สิงหาคม
พฤหัสบดี
20
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
ศุกร์
21
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เสาร์
22
สิงหาคม
อาทิตย์
23
สิงหาคม
จันทร์
24
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
อังคาร
25
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมศูนย์เครือข่ายรร.คุณภาพ ฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดดวนใหญ่วิทยา ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
26
สิงหาคม
พฤหัสบดี
27
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-10.00 น. วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ 904 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีฯ
 » เวลา 10.00-17.30 น. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
28
สิงหาคม
เสาร์
29
สิงหาคม
อาทิตย์
30
สิงหาคม
จันทร์
31
สิงหาคม