ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง29 ครั้งว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
ตุลาคม
 » เวลา 10.00-10.30 น. พบปะคณะพัฒนาบุคลากร สพป.ศก.1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จันทร์
2
ตุลาคม
 » เวลา 11.00-12.00 น. พิธีต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ห้องประชุมเพชร
อังคาร
3
ตุลาคม
พุธ
4
ตุลาคม
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมความดีความชอบ บุคลากร ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศก.1
 » เวลา 15.00-16.00 น. ประชุมมอบนโยบาย บุคลากร สพป.ศก.1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1
พฤหัสบดี
5
ตุลาคม
ศุกร์
6
ตุลาคม
 » เวลา 06.30-08.00 น. ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประธานเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม อ.พยุห์
เสาร์
7
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-16.00 น. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 67 ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร.ร. อนุบาลศรีสะเกษ,ร.ร.กีฬา,ร.ร.กันทรารมย์,ร.ร.อนุบาลวัดพระโต,ห้องประชุมเพชร
อาทิตย์
8
ตุลาคม
จันทร์
9
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมเพชร
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู
อังคาร
10
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง csQp ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานเปิดอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2560 ห้องประชุมเพชร
 » เวลา 13.30-18.00 น. ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
พุธ
11
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 » เวลา 09.00-16.00 น. สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง csQp ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
12
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.00 น. ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ศุกร์
13
ตุลาคม
เสาร์
14
ตุลาคม
อาทิตย์
15
ตุลาคม
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 14.30-16.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ยะลา เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
จันทร์
16
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนระยะ 3 ปี ห้องประชุมเพชรเล็ก
อังคาร
17
ตุลาคม
 » เวลา 06.30-10.00 น. สภากาแฟเช้า จังหวัด ปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ)
 » เวลา 08.00-16.00 น. เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 11.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าพบ ณ ห้องบุษราคัม
พุธ
18
ตุลาคม
 » เวลา 07.00-12.00 น. ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต/สภากาแฟเช้า) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
พฤหัสบดี
19
ตุลาคม
 » เวลา 08.00-16.30 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
ศุกร์
20
ตุลาคม
 » เวลา 07.30-16.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
เสาร์
21
ตุลาคม
อาทิตย์
22
ตุลาคม
จันทร์
23
ตุลาคม
อังคาร
24
ตุลาคม
พุธ
25
ตุลาคม
พฤหัสบดี
26
ตุลาคม
ศุกร์
27
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประขุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ห้องประชุมพลอยชมพู
เสาร์
28
ตุลาคม
อาทิตย์
29
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
30
ตุลาคม
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมเศวตสุวรรณ 2 โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
อังคาร
31
ตุลาคม