ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256432 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง7 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
256340 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง9 ครั้ง21 ครั้ง24 ครั้ง32 ครั้ง43 ครั้ง49 ครั้ง36 ครั้ง28 ครั้ง33 ครั้ง
256229 ครั้ง29 ครั้ง15 ครั้ง19 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง23 ครั้ง23 ครั้ง27 ครั้ง31 ครั้ง41 ครั้ง35 ครั้ง
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง37 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง
543ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
เมษายน
ศุกร์
2
เมษายน
เสาร์
3
เมษายน
อาทิตย์
4
เมษายน
จันทร์
5
เมษายน
 » เวลา 09.30-11.00 น. ประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO มิตรภาพกันทรารมย์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์
อังคาร
6
เมษายน
พุธ
7
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมมอบนโยบายและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น SSK1 AWARDS /ห้องเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
8
เมษายน
ศุกร์
9
เมษายน
 » เวลา 08.00-10.30 น. ประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO เมืองศรีลำดวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
 » เวลา 09.30-15.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
10
เมษายน
อาทิตย์
11
เมษายน
จันทร์
12
เมษายน
อังคาร
13
เมษายน
พุธ
14
เมษายน
พฤหัสบดี
15
เมษายน
 » เวลา 15.00-19.00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
16
เมษายน
เสาร์
17
เมษายน
อาทิตย์
18
เมษายน
จันทร์
19
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อังคาร
20
เมษายน
พุธ
21
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมจิโรจน์โชติพั
พฤหัสบดี
22
เมษายน
ศุกร์
23
เมษายน
เสาร์
24
เมษายน
อาทิตย์
25
เมษายน
จันทร์
26
เมษายน
อังคาร
27
เมษายน
พุธ
28
เมษายน
พฤหัสบดี
29
เมษายน
ศุกร์
30
เมษายน