ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง36 ครั้ง5 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
อาทิตย์
1
เมษายน
จันทร์
2
เมษายน
 » เวลา 09.00-09.30 น. ประชุมกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการอันดับ คศ.4คศ.5 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.30-10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเงินเดือน รองผอ.สพป./ศน.และครูช่วยราชการ ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 10.00-11.00 น. ประชุมกรรมการเลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 11.00-11.30 น. ประชุมคณะกรรมการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสายผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 » เวลา 15.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มข้าราชการและบุคลากร 38 ค (2) ณ ห้องพลอยชมพู
อังคาร
3
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มครูผู้ช่วย คศ.1 คศ2 และคศ3 สายผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษาและครูผู้สอน สายรองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และครูช่วยราชการสพป. ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการอันดับ คศ.4 คศ.5 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานการจัดงานเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
4
เมษายน
 » เวลา 08.30-09.30 น. โรงแรมศรีลำดวนขอเข้าพบเนื่องในโอกาสวันประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มครูผู้ช่วย คศ1 คศ2 คศ3 สายผู้อำนวยการสถานศึกษา สายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน สายรองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ และครูช่วยราชการสพป. ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มข้าราชการอันดับ คศ.4 คศ.5 ณ ห้องพลอยชมพู
พฤหัสบดี
5
เมษายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประธานเปิดการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสพป.ศก.1 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศก.1
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องเพชรเล็ก
 » เวลา 15.00-17.00 น. ประธานฌาปนกิจศพ นายฉัตรเพชร สู่เสน ณ วัดบ้านหนองม่วง ตำบลหนองหัวช้าง
ศุกร์
6
เมษายน
เสาร์
7
เมษายน
อาทิตย์
8
เมษายน
จันทร์
9
เมษายน
 » เวลา 09.00-14.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรตามประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
10
เมษายน
 » เวลา 09.00-14.30 น. ประชุมคณะกรรมการกศจ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
พุธ
11
เมษายน
 » เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมตามโครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปี 2561 ณ ห้องเพชรเล็ก
 » เวลา 09.30-10.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ บริเวณเวทีพูนดินโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 11.00-12.00 น. รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 12.00-13.00 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีรดน้ำขอพรกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
12
เมษายน
ศุกร์
13
เมษายน
เสาร์
14
เมษายน
อาทิตย์
15
เมษายน
จันทร์
16
เมษายน
อังคาร
17
เมษายน
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สพฐ. ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
18
เมษายน
พฤหัสบดี
19
เมษายน
 » เวลา 09.00-12.00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบาย"เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษายั่งยืน" ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ อุบลราชธานี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธาน
ศุกร์
20
เมษายน
 » เวลา 13.00-20.00 น. ประชุมที่กรุงเทพฯ (ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ)
เสาร์
21
เมษายน
อาทิตย์
22
เมษายน
 » เวลา 12.00-20.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ สพป.นครพนม เขต 2
จันทร์
23
เมษายน
 » เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ สพป.นครพนม เขต 2
อังคาร
24
เมษายน
 » เวลา 07.00-10.30 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ อาคารศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-12.00 น. อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของข้าราชการฯ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตราจ้างของสพป.ศรีสะเกษ เขต1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พุธ
25
เมษายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมรับนโยบายสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
26
เมษายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมรับนโยบายสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร
 » เวลา 07.00-20.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ สพป.ศก.1 ณ จังหวัดชุมพร
ศุกร์
27
เมษายน
 » เวลา 05.00-05.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ศก.1 ณ จังหวัดชุมพร
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ) มอบ รองฯสุเทพ ศรบุญทอง
เสาร์
28
เมษายน
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ศก1 ณ จังหวัดชุมพร
อาทิตย์
29
เมษายน
 » เวลา 07.30-20.00 น. ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ศก1 ณ จังหวัดชุมพร
จันทร์
30
เมษายน