ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง35 ครั้ง27 ครั้ง16 ครั้ง37 ครั้ง29 ครั้ง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
เสาร์
1
ธันวาคม
 » เวลา 08.30-10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 50 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ณ เวทีพูนดินโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ตึกครุศาสตร์
 » เวลา 09.00-16.00 น. ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ณ ห้อง 9902 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
อาทิตย์
2
ธันวาคม
จันทร์
3
ธันวาคม
อังคาร
4
ธันวาคม
 » เวลา 13.30-17.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
5
ธันวาคม
 » เวลา 06.30-10.30 น. (1) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (2) เวลา 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวา หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และอาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
6
ธันวาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์
ศุกร์
7
ธันวาคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์
เสาร์
8
ธันวาคม
อาทิตย์
9
ธันวาคม
จันทร์
10
ธันวาคม
อังคาร
11
ธันวาคม
พุธ
12
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-09.30 น. ประชุม VDO Conference "รายการพุธเช้าข่าว สพฐ." ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมฤทธา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
พฤหัสบดี
13
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 4 เขตพื้นที่ ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมผ่านระบบ Teleconference เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ ห้องประชุมมรกต
 » เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
14
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. เชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค่ายชมรมครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 16" ณ โรงเรียนบ้านคูบ
 » เวลา 09.00-16.00 น. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินศักยภาพประกอบพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ณ ห้องประชุมฤทธา สพม.28
เสาร์
15
ธันวาคม
 » เวลา 08.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและจัดทำร่างจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2651 ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
อาทิตย์
16
ธันวาคม
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ห้องประชุม 5203 คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จันทร์
17
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ปี 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อ.เมือง
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมฤทธา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
18
ธันวาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. สตผ.สพฐ.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ์ รร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลจัดทำรายละเอียดเอกสารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมฤทธา สพม.28
พุธ
19
ธันวาคม
 » เวลา 05.00-17.00 น. ร่วมต้อนรับและ ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ของ รมช.ศธ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-15.00 น. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลจัดทำรายละเอียดเอกสารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมฤทธา สพม.28
พฤหัสบดี
20
ธันวาคม
 » เวลา 06.00-15.00 น. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 » เวลา 17.00-19.00 น. ร่วมงานทำบุญบ้านและทำบุญอุทิศส่วนกุศล คุณแม่แก้ว เทพพิพิธ บ้านเลขที่ 132 หมู่ 8 ซอยเบญจมาศ ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศุกร์
21
ธันวาคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะ
เสาร์
22
ธันวาคม
อาทิตย์
23
ธันวาคม
จันทร์
24
ธันวาคม
 » เวลา 07.00-10.00 น. ร่วมงานสภากาแฟจังหวัด ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมกรรมการวิทยาเขตสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2561 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
อังคาร
25
ธันวาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุม สพป.กาฬสินธ์ เขต 3
พุธ
26
ธันวาคม
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมให้ความเห็นชอบนโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
27
ธันวาคม
ศุกร์
28
ธันวาคม
เสาร์
29
ธันวาคม
อาทิตย์
30
ธันวาคม
จันทร์
31
ธันวาคม