ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256133 ครั้ง39 ครั้ง1 ครั้งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พฤหัสบดี
1
กุมภาพันธ์
 » เวลา 15.30-16.30 น. ประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุวรรณ ไชยอุดม เมรุวัดบ้านสำโรงใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ศุกร์
2
กุมภาพันธ์
 » เวลา 14.00-16.30 น. ร่วมพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
เสาร์
3
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-16.30 น. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NETป.6,ม.3 (7 อำเภอ ) สนามสอบที่กำหนด
อาทิตย์
4
กุมภาพันธ์
 » เวลา 08.30-16.30 น. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6,ม.3 (7 อำเภอ ) สนามสอบที่กำหนด
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
จันทร์
5
กุมภาพันธ์
 » เวลา 13.00-15.00 น. ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 16.00-17.30 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ (ชนสิทธิ์) ปราณีบุตร ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
อังคาร
6
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม อ.ก.ศ.จ.อุบลราชธานี
พุธ
7
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา CEO สวนสมเด็จ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 09.30-10.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 67 ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-14.30 น. ประธานประชุมมอบนโยบายลูกจ้างประจำในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
8
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 » เวลา 08.00-16.30 น. ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมศรีวรรณเกียรติสุรนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศุกร์
9
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เสาร์
10
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 สพป.นครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
อาทิตย์
11
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
จันทร์
12
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
อังคาร
13
กุมภาพันธ์
 » เวลา 05.00-20.00 น. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
พุธ
14
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
15
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
 » เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมวิทยาเขต สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ณ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ
ศุกร์
16
กุมภาพันธ์
เสาร์
17
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
18
กุมภาพันธ์
จันทร์
19
กุมภาพันธ์
 » เวลา 07.00-09.30 น. ร่วมงานสภากาแฟเช้าจังหวัด ณ หอประชุมโรงเรียนกีฬา
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประชุม VDO Conferece ณ ห้องประชุมเพชรเล็ก
 » เวลา 10.00-14.00 น. ประชุมขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ณ ห้องบุษราคัม
 » เวลา 10.30-12.00 น. ประธานประชุมเตรียมการทดสอบ NT โรงเรียนกลุ่ม ceo สวนสมเด็จ 4 โรงเรียน ณ หอประชุม องค์การบริหาส่วนตำบลซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อังคาร
20
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่น (BBL) ณ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยฯ
พุธ
21
กุมภาพันธ์
 » เวลา 07.00-09.00 น. ร่วมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ครบรอบ 40 ปี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-16.30 น. จัดทำคำเสนอของบแลกเป้า ปี 2561 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 18.00-19.00 น. ร่วมงานบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ(พิธีเจริญพระพุทธมนต์) ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ
พฤหัสบดี
22
กุมภาพันธ์
 » เวลา 06.30-10.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงพระนางศรีสะเกษ ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมประธานกลุ่ม CEO ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 10.00-15.00 น. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนปี2561จาก สพฐ. ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
23
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ NT ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
 » เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำวนวยการ ณ ห้องบุษราคัม
เสาร์
24
กุมภาพันธ์
อาทิตย์
25
กุมภาพันธ์
จันทร์
26
กุมภาพันธ์
 » เวลา 09.00-11.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 (แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ)
 » เวลา 14.00-16.00 น. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ตามมาตรา 38ค (2) )สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2560 และพบปะสื่อมวลชน ณ ห้องศรีลำดวน 1 ชั้น 2 โรงแรมศรีลำดวน การแต่งกาย เสื้อเก็บย้อมมะเกลือหรือเสื้อพื้นเมือง
อังคาร
27
กุมภาพันธ์
พุธ
28
กุมภาพันธ์