ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256133 ครั้ง44 ครั้ง33 ครั้ง37 ครั้ง21 ครั้ง40 ครั้ง38 ครั้ง25 ครั้ง1 ครั้ง3 ครั้ง1 ครั้งว่าง
2560ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง34 ครั้ง43 ครั้ง42 ครั้ง

[ เข้าระบบลงนัด ]

ภารกิจ ผอ.สพป.ศก.1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ ภารกิจประจำวัน
พุธ
1
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประธานประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำกลุ่มCEOทักษิณกันทรารมย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลกันทรารมย์ ชั้น 2 สำนักเทศบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์
พฤหัสบดี
2
สิงหาคม
 » เวลา 10.00-14.30 น. ประชุมคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอนตามโครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 ณ ห้องพลอยชมพู
ศุกร์
3
สิงหาคม
เสาร์
4
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-10.00 น. ประธานเปิดอบรมค่ายยุวชนคุณธรรม รุ่นที่ 1 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อาทิตย์
5
สิงหาคม
จันทร์
6
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมตามโครงการองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.30-11.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประเมินสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ณ โรงเรียนละทายวิทยา
อังคาร
7
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-17.00 น. ประเมินสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พุธ
8
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-16.30 น. ประเมินสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนโนนกุงวิทยา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
พฤหัสบดี
9
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-15.00 น. ประเมินสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 » เวลา 13.30-17.00 น. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศุกร์
10
สิงหาคม
 » เวลา 05.00-20.00 น. ประชุมสัมมนาเรื่องเปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เสาร์
11
สิงหาคม
อาทิตย์
12
สิงหาคม
จันทร์
13
สิงหาคม
อังคาร
14
สิงหาคม
พุธ
15
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
16
สิงหาคม
 » เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 (รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี) ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
17
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-11.30 น. ประธานประชุมและบรรยายพิเศษผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัยฯ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
 » เวลา 09.00-10.30 น. ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ Boot Camp ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ห้องพลอยชมพู
 » เวลา 18.00-20.00 น. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
เสาร์
18
สิงหาคม
อาทิตย์
19
สิงหาคม
จันทร์
20
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ KTB online ห้องประชุมมรกต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อังคาร
21
สิงหาคม
พุธ
22
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-10.00 น. ประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
พฤหัสบดี
23
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-16.30 น. ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการกศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
ศุกร์
24
สิงหาคม
 » เวลา 08.00-17.30 น. ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการกศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
เสาร์
25
สิงหาคม
 » เวลา 08.30-20.00 น. ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการกศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
อาทิตย์
26
สิงหาคม
จันทร์
27
สิงหาคม
อังคาร
28
สิงหาคม
พุธ
29
สิงหาคม
พฤหัสบดี
30
สิงหาคม
 » เวลา 09.00-16.30 น. โครงการพัฒนาบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 » เวลา 09.00-11.30 น. ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูมีวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศุกร์
31
สิงหาคม
 » เวลา 05.00-05.00 น. โครงการพัฒนาบุคลากรสพป.ศรีสะเกษ เขต 1